Styrelse

TF ordförande

Jan Byström

jan.bystromtelia.com
‭070-510 31 30‬

Kassör

Tomas Nordqvist

bordtennislekstorpsif.se
070-781 10 40

Sponsoransvarig

Martin Lindell

martinlindell65gmail.com
072-341 02 96

Eventansvarig

Regina Karlsson

reginakarlsson69gmail.com
070-899 28 45‬

Sekreterare

Berndt Olausson

berndt.olaussongmail.com
070-207 52 51

Suppleant

Björn Jerdborg

bjornjerdborg.se
0707-44 07 01

Tränare och kansli

Kansli

Pernilla Anehäll Hermann

kanslilekstorpsif.se
070-090 06 68
Arbetstider:
Måndagar: 17.00-20.30
Onsdagar: 11.00-14.00

Ungdomstränare

Emil Pettersson

bordtennislekstorpsif.se
076-590 74 05‬

Tränare A-gruppen

Anders Karlsson

anders.karlssonlerum.se
073-529 94 91